Utbildning inom hantverk

Idag blir det allt vanligare med mycket stillasittande arbete, där man nästintill hela dagen befinner sig framför en dator. Att arbeta som hantverkare är dock inte alls likt detta, utan här kommer kroppen till användning nästan hela tiden. Att ha en god fysik och starka muskler kan vara en av grunderna för att arbeta som hantverkare, eftersom man troligtvis kommer bära på en hel del material och verktyg varje dag.

När man bestämt sig för att det är hantverkare som man vill utbilda sig till så finns det en rad olika inriktningar att välja bland. Vad man väljer beror helt på intresseområde och man kan välja mellan exempelvis:

  • Elektriker
  • Byggledare/Anläggningsledare
  • Automation
  • Svetsning/Betong
  • Murare
  • Målare
  • Platssättare
  • Byggnadsingenjör

Yrket i nuläget

Att arbeta som hantverkare innebär att man måste tycka om att gå upp tidigt då de flesta områden kräver att man startat arbetet när alla andra kanske håller på att ta sig hemifrån. Men det innebär också att man slutar tidigare, när alla andra fortfarande befinner sig på jobbet. Vidare så är det också ett yrke som fortfarande är mansdominerat. Men det innebär inte att kvinnor inte kan arbeta som hantverkare, snarare tvärtom så börjar man se att allt fler kvinnor väljer att studera inom området. Detta är såklart mycket positivt eftersom yrket på så sätt blir mer jämställt.

Vad trivs man med att göra?

När man väljer vilket område man vill utbilda sig inom så kan det vara bra tta fundera på vad man faktiskt tycker om. Gillar man ett mycket noggrant arbete och har man öga för detaljer så kanske plattsättare är rätt inriktning. Föredrar man däremot att arbeta när ett bygge befinner sig vid starten och det egentligen inte finns något “hus”, så kanske murare är rätt val. Jämför de olika arbetsområdena innan du väljer vilken väg du skall ta.