Projekt case – Hantverkare

Att arbeta som hantverkare innebär oftast att man arbetar med kroppen på något sätt. Oftast så måste man arbeta flera år innan man räknas som en riktigt bra hantverkare. När en individ ger sig in i branschen så finns det idag fler olika utbildningar att välja bland, men man kan också ta vägen genom att börja som lärling hos en redan väletablerad hantverkare. På så sätt kommer man att lära sig konsten genom en persons tidigare kunskaper och erfarenhet. Detta kan vara ett riktigt bra sätt att bemästra ett hantverk.

Olika utbildningar inom området

Idag finns det flera olika utbildningar som man kan välja om man vill arbeta som hantverkare. Dels så finns det vuxenutbildningar som man oftast går efter gymnasiet men det finns till och med ett gymnasieprogram som är utvecklat just för detta ändamål, nämligen hantverksprogrammet.

Hantverksprogrammet är en bred utbildning och eleven kan arbeta inom flera olika områden. Det är eleven själv som väljer vilken inriktning man vill studera inom. Tanken med programmet är att eleven skall kunna hantera vad man kallar för hantverksprocessen (avsett område) vilket innebär att man skall kunna genomföra de vanliga arbetsuppgifterna inom området men också kunna arbeta med en idé och verkställa denna. Med andra ord så hanterar man hela processen. Tänk att arbeta som en hantverkare och bygga ett vackert kontor för Familjensjurist, det är verkligen ett prestigefyllt arbete!

Att vara anställd eller driva sitt eget företag

Att arbeta som hantverkare innebär att man antingen kan vara anställd av något företag eller så kan man arbeta på egen hand. Att driva eget är väldigt vanligt inom branschen. Därför är också företagsekonomi en viktig del av hantverksprogrammet. Om man har intresse för hantverk, oavsett område, så kan detta gymnasieprogram vara en bra start. Sedan kan man också genomföra en vuxenutbildning om man känner för det.