Hantverkaryrkets olika områden

Ordet hantverkare kan i många fall användas som ett samlingsord för arbeten som utförs med hjälp av händerna. Som hantverkare idag arbetar man vanligtvis med en tradition där äldre tekniker ligger i framkant och det är inte ovanligt att man får vara uppe i ottan, för att sluta arbetsdagen relativt tidigt. Trots att man till största del använder sig av sina händer i yrket så förekommer även en hel del verktyg och större maskiner. Till skillnad från många andra arbeten av denna genre så är det hantverkaren som ansvarar från början till slut, från råvara till slutresultat och färdig produkt.

För att bli riktigt bra på hantverkaryrket så krävs det vanligtvis en lång praktisk erfarenhet. Det räcker alltså inte med att lära sig yrket i praktiken, eftersom det är just med fysisk kraft som man utför arbetet. I många fall behöver hantverkare ha en konstnärlig förmåga och gilla det estetiska, men hur mycket av detta som krävs beror naturligtvis på inom vilken del av hantverkaryrket som man jobbar. En dekorationsmålare kräver oftast en mer konstnärliga förmåga än en låssmed.

Olika yrken inom hantverk

 • Låssmed
 • Juvelfattare
 • Blästare
 • Glasblåsare
 • Keramiker
 • Kristallkronemakare
 • Maskör
 • Möbelsnickare
 • Orgelbyggare
 • Guldsmed
 • Dockmakare
 • Bokbindare

Ovanstående yrken är bara några få av de som inkluderas inom hantverk och det finns mängder med möjligheter för den som vill skapa med hjälp av sina händer. Runt om i Sverige erbjuds även ett flertal olika kurser som man kan ansöka till för att få sin grundutbildning. Har man lyckats ta sig igenom grundutbildningen i det ämne som man är verksam inom är det dags att agera lärling. Detta får man göra under loppet av cirka 2 år och därefter väntar ett yrkesteoretiskt prov.

Lyckas du ta dig igenom processen är framtiden mycket ljus. Många gymnasieskolor erbjuder även utbildningar för hantverkare. Är du intresserad kan du alltså komma igång redan från en mycket ung ålder.